Wanneer is het klaar?

De planning voor de MFA is aangepast, doordat de voorbereiding van de bouw meer tijd in beslag neemt. De voorlopige planning was dat in 2020 het gehele gebouw klaar zou zijn. Flambou/Trimbeets zou in september 2019, dus met de start van het schooljaar 2019/2020, haar intrek nemen in de nieuwe locatie.

In de aangepaste planning verhuist Flambou/Trimbeets in september 2020 naar de nieuwe school. De Skâns en de basisschool worden gelijktijdig gebouwd. Dit was eerder niet de bedoeling. Het grote voordeel van deze wijziging is, dat de kinderen van de basisschool niet maanden lang hinder en overlast hebben van de aansluitende bouw van De Skâns.

We betrekken veel belanghebbenden bij de realisatie van de MFA Gorredijk. Dat maakt het een mooi project, maar het maakt ook dat we veel tijd en zorg besteden aan belangenbehartiging. We willen een voorspoedige voortgang, zonder de verschillende belangen uit het oog te verliezen.

Het is in deze fase nog niet duidelijk of ook de BHS gelijktijdig gebouwd gaat worden. Uiteraard proberen we de werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten.