Klankbordgroep MFA Gorredijk van start

Op donderdagavond 7 juli 2016 heeft wethouder Piet van Dijk de klankbordgroep van de nieuwe Multifunctionele accommodatie (MFA) in Gorredijk officieel geïnstalleerd. De klankbordgroep trapt nog voor de zomervakantie af met een belangrijke beslissing; samen met de projectpartners selecteren ze de architect van het nieuwe MFA-gebouw.

De klankbordgroep bestaat onder andere uit omwonenden van de Burgemeester Harmsma School (BHS), waar het nieuwe MFA-gebouw wordt gebouwd. Ook Plaatselijk Belang Gorredijk is vertegenwoordigd, net als personeel van de BHS, de Skâns en basisschool De Flambou/Trimbeets. De klankbordgroep start met 10 personen, maar er is plek voor meer deelnemers. In principe is iedereen uit Gorredijk welkom die zich betrokken voelt bij de ontwikkeling van de MFA.

Samen bouwen aan de nieuwe huiskamer van Gorredijk

Klaas de Winter is de omgevingsmanager van het project MFA/nieuwe Skâns en is speciaal aangesteld om te zorgen dat de belangen van de omgeving worden meegenomen: ”Wij kunnen wel van alles bedenken, maar straks staat hier een MFA voor de Gordyksters. Zij moeten hier straks hun nieuwe plek vinden en voordeel hebben van het feit dat onderwijs, cultuur en ontspanning op één plek samenkomen. Dat alle betrokkenen al zo vroeg in het proces een belangrijke stem hebben, zorgt voor draagvlak en maakt de MFA sterker en beter. Zo bouwen we samen aan de nieuwe huiskamer van Gorredijk.” aldus Klaas de Winter.

Klankbordgroep krijgt ruim baan voor ontwerp en inrichting

De klankbordgroep is onafhankelijk in haar advisering. Voorbeelden waarover zij kan adviseren zijn de keuze voor een architect, het materiaal- en kleurgebruik, het voorkomen van overlast van bouwverkeer, de inrichting van de openbare ruimte en parkeren.

Groepsfoto klankbordgroep MFA:

V.l.n.r. boven: Frans Jansen, namens Spinnerij; Peter de Jong, namens H. Ringenoldusstrjitte; Peter Postma, namens De Flambou/Trimbeets (wordt een lid van de ouderraad of MR); Alex Jansen, Lid MR en conciërge BHS; Cora Faas, namens Trimbeets; Hendrik Hoekstra, secretaris klankbordgroep.

V.l.n.r. onder: Wethouder Piet van Dijk (geen lid vd klankbordgroep), Marijke Hakse, namens Trimbeets (plaatsvervangster voor Ans Boorsma i.v.m. zwangerschapsverlof); Henk Mulder, namens de Skâns; Akke van der Spoel – De Vries, namens De Skâns, Klaske de Boer, namens de Spinnerij; Jan Sybrandy, namens Plaatselijk Belang Gorredijk; Klaas de Winter, omgevingsmanager project MFA.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *