Home

Multifunctionele accommodatie (MFA)

In Gorredijk komt een multifunctionele accommodatie (MFA), de huiskamer van Gorredijk. Een centrale plek waar niet alleen onderwijs, cultuur, ontmoeting en ontspanning samen komen, maar bovenal ménsen! We gaan een plek bouwen voor alle Gordyksters.

In de MFA komen De Skâns, basisschool Flambou/Trimbeets en de Burgemeester Harmsma School. Door basisonderwijs, voortgezet onderwijs en cultuur op één locatie te huisvesten ontstaan er kansen om gebruik te maken van elkaars diensten en faciliteiten zodat meerwaarde ontstaat. De binnen- en buitensport die nu plaatsvindt in De Skâns krijgt een plek bij SOC Kortezwaag.

“Multifunctionele accommodatie (MFA)” verder lezen

Verschillende partijen

De Skâns

Vind de Skâns in de tour

De Skâns is het culturele hart van Gorredijk. In het nieuwe gebouw komen alle ruimtes die de Skâns nu ook heeft: theater, bewegingsruimte, (vergader)zalen, oefenruimtes, een jeugdsoos en een poplokaal. Daarnaast is er in het nieuwe gebouw ook een prachtige foyer gesitueerd compleet met bar, keuken en biljarttafels. Iedere gebruiker vindt daarmee weer haar eigen plek in de nieuwe MFA.

www.skans.nl

Basisschool De Treffer

Vind de basisschool in de tour

Basisschool De Treffer (voorheen  basisscholen De Flambou en Trimbeets) zit nu nog op tijdelijke locatie H. Ringenoldusstraat 49. In 2020 nemen ze hun intrek in de splinternieuwe school in het MFA, in het centrum van Gorredijk. De BSO van Kinderwoud is tevens aanwezig op de school.

De Treffer werkt iedere dag met een gezellig, betrokken en enthousiast schoolteam aan de ontwikkeling van de kinderen. Er wordt ruimte gemaakt om extra te bewegen en sporten gedurende de schooldag.

Lees meer

directeur@detreffer.nl.

www.flamboutrimbeets.nl

Burgemeester Harmsma School

Vind de BHS in de tour

De BHS is een innovatieve school voor geïntegreerd voortgezet onderwijs. Dat betekent dat we leerlingen van alle niveaus welkom heten in klas 1 en 2 en ook zo gemengd mogelijk groeperen. Geen aparte VMBO-klassen, of aparte HAVO/VWO-klassen. Onze leerlingen werken samen in gemengde klassen. Dat doen we bewust om leerlingen voor te bereiden op hun plek in onze maatschappij.

Je leert samenwerken, een ander te helpen, maar bovenal is er op deze manier ruimte voor je eigen ontwikkeling. Ieder kind wordt bediend op zijn of haar niveau. Ieder kind kan keuzes maken t.a.v. het volgen van extra vakken in bijvoorbeeld techniek, kunst & cultuur of sport. Je mag er zijn!

Lees meer

www.bhs.frl

Wanneer is de MFA klaar?

De planning voor de MFA is aangepast, doordat de voorbereiding van de bouw meer tijd in beslag neemt. De voorlopige planning was dat in 2020 het gehele gebouw klaar zou zijn. Flambou/Trimbeets zou in september 2019, dus met de start van het schooljaar 2019/2020, haar intrek nemen in de nieuwe locatie.

In de aangepaste planning verhuist Flambou/Trimbeets in september 2020 naar de nieuwe school. De Skâns en de basisschool worden gelijktijdig gebouwd. Dit was eerder niet de bedoeling. Het grote voordeel van deze wijziging is, dat de kinderen van de basisschool niet maanden lang hinder en overlast hebben van de aansluitende bouw van De Skâns.

Lees meer

Geef uw reactie!

Geef uw reactie op het voorlopig ontwerp

Een nieuw MFA betekent afscheid nemen van oude en vertrouwde plekken en gebouwen. Basisscholen Trimbeets en De Flambou namen al afscheid van hun oude gebouwen. Ook De Skâns gaat uiteindelijk over naar haar nieuwe plek. Dat zijn geen gemakkelijke momenten. Het zijn plekken met geschiedenis en emotie. Kinderen zijn daar groot geworden, herinneringen zijn gemaakt, voorstellingen gegeven.

In de nieuwe MFA gaan we straks verder met het maken van herinneringen. Een nieuwe generatie groeit op met net zo’n mooie, veilige plek, een uitvalsbasis, waar jong en oud terecht kunnen en waar altijd iets te doen is: de huiskamer van Gorredijk.

lees meer

Het laatste nieuws

De planning voor de MFA Gorredijk is aangepast, doordat de voorbereiding van de bouw meer tijd in beslag neemt. De voorlopige planning was dat in 2020 het gehele gebouw klaar zou zijn. Flambou/Trimbeets zou in september 2019, dus met de start van het schooljaar 2019/2020, haar intrek nemen in de nieuwe locatie.

In de aangepaste planning verhuist Flambou/Trimbeets in september 2020 naar de nieuwe school. De Skâns en de basisschool worden gelijktijdig gebouwd. Dit was eerder niet de bedoeling. Het grote voordeel van deze wijziging is, dat de kinderen van de basisschool niet maanden lang hinder en overlast hebben van de aansluitende bouw van De Skâns.

Lees meer

Alle nieuwsberichten